Qoruyucu örtüklərin nəzarət və yoxlanılması

Qoruyucu örtüklərin nəzarət və yoxlanılması

Kaplamaların yoxlanılması və keyfiyyətinə nəzarət

TRAST BV müəyyən edilmiş örtük sistemlərinin keyfiyyətli tətbiqini təmin etmək üçün sertifikatlaşdırılmış yoxlama və nəzarət programını (NACE, FROSIO, CORRODERE) təklif edir. Texniki Xidmət Müfəttişimizin işi təkcə səthin ilkin təmizlənməsi və boya tətbiqi standartlarına əməl edilib-edilməməsi barədə məlumat vermək deyil, həm də müvafiq qaydada tətbiqi üçün cavabdeh olan və yerdə qalan bütün tərəflərə texniki yardım və dəstək verməkdir. Örtük və/və ya təmir sistemləri, eyni zamanda müştəri məmnuniyyətini artırır.

Praktik Nümunələr

Səthin hazırlanması standartlarına nail olunmasını təmin etmək üçün müxtəlif Yoxlama Avadanlıqları və üsullarından istifadə edilir və Örtük və/və ya Polimer Təmiri spesifikasiyaya, İSO və digər Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq həyata keçirilir.

Kaplama sisteminizin keyfiyyətli tətbiqini təmin etmək üçün texniki yardıma ehtiyacınız varmı?

TRAST BV-nin sertifikatlı müfəttişləri həmçinin Xəzər dənizi regionunda müxtəlif boya istehsalçılarının alternativ örtük sistemlərini tətbiq edən müştərilərə dəstək ola bilərlər.

Get in touch
with one of our Experts

Do you have a question about our services or products? Don’t hesitate to reach out to us! We’ll get back to you as soon as possible.